Tööplaan

INTEGRATSIOONI ABC MTÜ

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik
perspektiivne tööplaan 2017/2018 õppeaastaks

Aeg Üritus Täitmine
august 2017 Ettevalmistusperiood 16. tööaastaks töögraafikute koostamine,
õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2017. aastaks
 
oktoober 2017 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus  

06.09.2017 –
30.05.2018

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
 
23.10.2017 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 
11.2017

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

 
11.2017 Esseekonkursi žürii koosolek  
11.2017 Zürii otsus  
11.2017 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine  
12.2017 Jõulupidu  
23.01.2018 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine  
02.2018 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg  
02.2018 Fotokonkursi žürii koosolek  
02.2018

Fotokonkursi võitjate autasustamine

 

aprill 2018

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)  
aprill 2018 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus  
juuni 2018 16. tööaasta pidulik lõpetamine  
juuni-juuli 2018 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine
 

Minu riiki toetavad:

sponsorid